Reference

MĚLNÍK:
Bronzové reliéfy a pamětní deska zakladatelů Československé antropologie prof. MUDr. J. Matiegky
a MUDr. J. Malého – náměstí Míru – návrh a realizace
Chrám svatého Petra a Pavla – restaurátorské práce – gotická okna hlavní lodi, vstupní portál, kostnice atd.
Kašna v radničním dvoře – celková rekonstrukce a restaurování
Kříž v Přístavní ulici – restaurátorské práce
Mělnická radnice – restaurátorské práce – gotický vstupní portál, gotická okna a portály
Okresní soud – rekonstrukce žulových architektonických prvků
Pasáž domu čp.30 – náměstí Míru – restaurátorské práce
Pískovcová kašna – náměstí Míru, pasáž domu čp.30 – návrh a realizace
Pomník legionářů – realizace
Pomník obětem války 1938 – 1945 – návrh a realizace
Pomník padlým v 1. sv. válce v Rousovicích – restaurátorské práce
Pomník prof. MUDr. J. Matiegky – zakladatele čs. antropologie – návrh a realizace
Pomník Viktora Dyka – rekonstrukce
Regionální muzeum Mělník – restaurátorské práce – portály a schodiště
Socha svatý Jan Nepomucký – Zámecká ulice – restaurátorské práce
Vila Karola – rekonstrukce opukového schodiště
Zámecká ulice – pískovcový odrazník

MĚLNÍK CHLOUMEK – rekonstrukce pomníku Obětem světových válek
MĚLNÍK MLAZICE – rekonstrukce pomníku padlým v 1. světové válce
MĚLNÍK PŠOVKA – Pomník padlým v 1. sv. válce – restaurátorské práce
– Socha svatého Jana Nepomuckého – restaurátorské práce

MĚLNÍK VEHLOVICE – zhotovení a stavba kopie božích muk
– Kříž v Kroupovci – restaurátorské práce