Reference

PRAHA:
Anežský klášter – restaurátorské a osazovací práce
Dům U zlaté štiky – restaurování domovního znamení
Kostel svatého Vavřince – výroba a osazení nového žebroví klenby a klenbových souběhů
Martinský palác – restaurování vstupního portálu a pláště budovy

Na Hřebenkách – Vila Československého rozhlasu – kamenosochařské práce
– Vila JUDr. Karla Muzikáře – návrh a realizace pískovcového zábradlí a další kamenosochařské práce

Nemocnice Na Františku – statické zajištění a restaurování vstupního portálu
Nerudova ulice – Dům U zlaté podkovy – restaurování portálů a domovního znamení
– Dům U tří pštrosů – restaurování ostění oken
Novoměstská radnice – Karlovo náměstí – kopie architektonických prvků, dlažby a restaurátorské práce
Olšanské hřbitovy – rekonstrukce rodinné hrobky 1. českého primátora Františka rytíře Pštrosse
Olšanské hřbitovy – rekonstrukce a sekání kopie secesní hrobky MUDr. Nečase

Pražský hrad – Chrám svatého Víta – duplikát přes 700 let staré mramorové Parléřovské desky (3500 gotických znaků)
– Královská oranžérie – kamenosochařské práce
– Lví dvůr – sekání reliéfů Perských lvů do opukových bloků

Schönbornský palác (ambasáda USA) – restaurování portálu a erbů
Strakova akademie – sekání kopií velkých barokních váz

Týnský chrám – restaurátorské práce na hlavní lodi
– zhotovení a osazení kopie gotického okna hlavní lodi
– zhotovení kopií gotického zábradlí hlavního průčelí

Vinohradské divadlo – restaurování erbu v průčelí budovy divadla
– výroba kopií sousoší Pravda a statečnost v průčelí budovy od sochaře Havlíčka
(váha jedné sochy – 22 tun, na formy bylo zpracováno 40 tun sádry)

Vyšehrad – Pomník Bedřicha Smetany – rekonstrukce a restaurátorské práce